Školení

     Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) seznamují zaměstnance zejména s právy a povinnostmi podle příslušné legislativy, zásadami bezpečné práce (pracovní prostředky, manipulace s břemeny, elektrické spotřebiče, pracovními riziky, ergonomie apod.), postupy při mimořádných událostech (závada, pracovní úraz, požár, evakuace apod.) a dalšími souvisejícími tématy. S každým zákazníkem řešíme i informování o BOZP a PO vzhledem k jeho specifickým pracovním podmínkám. Součástí školení o PO je správné použití hasicích přístrojů a vysvětlení funkčnosti protipožárního zažízení objektů.

 • školení zaměstnanců BOZP a PO

 • školení vedoucích zaměstnanců BOZP a PO

 • školení zaměstnanců o požární ochraně v době sníženého provozu a v mimopracovní době

 • školení preventistů PO

 • školení preventivních požárních hlídek

     V provozech s vyhrazenými technickými zařízeními nabízíme tato školení.

 • školení odborné způsobilosti v elektrotechnice §3, §4, §5, §6, §7, §8 vyhl. 50/1978 Sb.

 • školení obsluhy tlakových nádob stabilních, pověření pracovníků zodpovědných za bezpečný a hospodárný provoz TNS (ČSN 69 0012 Příloha čl. 1.)

 • školení obsluhy plynových odběrných zařízení dle vyhl. 21/1979 §5 Sb.

 • školení obsluhy kotlů dle vyhl  91/1993 §14 Sb. 

 • školení obsluhy zvedáků, pracovních plošin, 

 • školení jeřábníků a vazačů 

Kontaktujte nás