Kromě služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochraně, revizí a školení nabízíme další služby související s facility services.

  • komplexní poradenství v obortu facility managementu

  • návrhy ekonomizace provozů, spotřeb energií

  • návrhy na zlepšení stavu požární ochrany a bezpečnosti práce 

  • zastoupení Vaší společnosti při jednání s IBP, HZS a KHS

  • poradenství při trorbě plánu revizí, návrhy úsporných řešení

  • ekonomické a funkční vyhodnocení potřeby hasících přístrojů z hlediska optimálního množství a druhů

  • školení BOZP a PO i v anglickém jazyce

  • další služby obdobného charakteru 

Kontaktujte nás