top of page

Požární ochrana

Požární ochrana na míru pro Vaši firmu 

 

     Zajistíme u Vás jednorázový audit požární ochrany ve všech Vašich objektech a provozech. Vypracujeme, doplníme a aktualizujeme veškerou potřebnou dokumentaci dle aktuálních právních předpisů. Po dohodě provedeme školení zaměstnanců, odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany, doplnění bezpečnostních tabulek a doporučíme jaká provést opatření pro zlepšení stavu požární ochrany. zajištění požární ochrany na základě smlouvy hlídání termínů a kontroly evidence.

     Zpracování dokumentace požární ochrany

     Vypracujeme pro Vás potřebnou dokumentaci požární ochrany dle legislativních požadavků s ohledem na činnosti, kterými se Vaše společnost zabývá dle § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • dokumentaci o začlenění do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • požární řády ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • požární poplachové směrnice ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • požární evakuační plány ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. včetně zpracování grafické části,

 • dokumentaci zdolávání požárů ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • řády ohlašovny požáru ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

 • dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ve smyslu § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • požární knihu ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

 • a další doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

 • zajistíme dodávku, montáž a kontroly umístění bezpečnostních značek, výstražných tabulek.

 

 Zajištění požární ochrany na základě smlouvy

 

     Detailně se seznámíme s Vaším provozem, budeme vaše prostory pravidelně navštěvovat, zajišťovat pravidelná školení a revize, poskytovat konzultační činnost. Součástí smlouvy je pravidelná aktualizace dokumentace požární ochrany a provádění pravidelných preventivních prohlídek požární ochrany.  Budeme Vás zastupovat při jednáních a kontrolách Hasičského záchranného sboru. 

 

 

Školení zaměstnanců, odborné přípravy

     Školení požární ochrany přizpůsobíme pro potřeby právě Vaší společnosti s důrazem iniciační zdroje požáru které by mohly ve Vašem provozu být příčinou vzniku požáru. Provádíme základní školení požární ochrany pro zaměstnance, školení vedoucích, školení preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, školení osob určených pro zabezpečení požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu.

 

 

Hlídání termínů a kontroly evidence

     Evidujeme a hlídáme termíny u všech periodických školení, revizí, kontrol a odborných prohlídek. Poskytujeme poradenství ohledně nastavení periodicity termínů. Zpracujeme pro Vás lhůtník revizí a kontrol.

bottom of page